Pentru înscrierea la cursurile școlii de șoferi aveți nevoie de următoarele acte:
  • Cerere de înscriere (se completează la sediul școlii de șoferi)
  • Copia actului de identitate
  • Fișă medicală (valabilă 1 an)
  • Aviz psihologic (valabil 1 an)
  • Cazier judiciar - cu mențiunea "Pentru examen de conducere auto" (valabil 6 luni)
  • Copia permisului de conducere (dacă există și doriți adăugarea categoriei B)

Toate celelalte acte necesare completării dosarului de examinare vor fi pregătite de Școala AUTO NEA'GELU.
În afară de actele necesare la înscriere, pentru examen aveți nevoie de:
  • Chitanța reprezentând plata taxei pentru permis = 68 lei (plătită la Poștă sau la Biroul Examinări)

Dacă sunteți cetățean străin:
  • Document care să ateste stabilirea domiciliului (reședinței) în România
  • Declarație notarială din care să rezulte că nu mai posedați un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu v-a fost suspendat sau anulat (dacă nu posedați permis)